Informatiebijeenkomst 21 mei 2022

Meld je hier aan

PILLAR-methodiek

De PILLAR-methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld om duidelijk te maken dat en waarom levensbrede begeleiding bij autisme en ADHD zo belangrijk is en zelfs groei en ontwikkeling mogelijk maakt bij mensen met autisme.

In het boek ‘Op weg naar rust, de PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding’ (ISBN 978-90-819659-2-7) is dit verder uitgewerkt, inclusief vele tips en handvatten hoe je iemand met autisme kunt helpen en waarom dit effectief is.

De methodieken die de basis vormen onder de PILLAR-methodiek zijn algemeen bekende methodieken binnen psychiatrie, hulpverlening en reintegratie. Ze zijn binnen de PILLAR-methodiek omgevormd tot handvatten om mensen met autisme te helpen.
Daarbij bestrijkt de PILLAR-methodiek vrijwel alle levensgebieden (levensdomeinen) waar mensen tegen problemen aanlopen ten gevolge van hun autisme.

Overlap

Hier is dan ook sprake van een overlap met andere psychiatrische problematiek. Deze overlap betreft dan de gevolgen van betreffend (psychiatrisch) probleem, terwijl de onderliggende oorzaak niet perse dezelfde is.
Een voorbeeld: als gevolg van autisme of Niet Aangeboren Hersenletsel kan iemand beperkt belastbaar zijn. Dat kan bij beide zijn qua energie of door langzamere verwerking van prikkels (informatie) of een combinatie van beiden.
De oorzaak bij autisme ligt in de manier waarop de hersenen informatie verwerken. Op hersenniveau (neurologisch) is er verder niets stuk. Bij NAH echter is de oorzaak herleidbaar tot hersenletsel en was vooraf aan de beschadiging op dit gebied geen probleem.
Als je dan weer kijkt naar de gevolgen op het leven zie je dat bij beide diagnoses deze persoon hierdoor minder uren kan werken of helemaal niet en hierdoor wellicht afhankelijk is van een uitkering.
Bij autisme en NAH zie je soms ook dat een overload van informatie tot een emotionele of agressieve uitbarsting leidt. Ook hier zie je dan een overlap in de gevolgen, terwijl de onderliggende oorzaken veschillen.

Welke psychiatrische diagnoses vertonen, als we naar de gevolgen kijken, overeenkomsten?
Als we naar de ervaring uit de praktijk kijken, maar ook naar de DSM 5 zijn dit diagnoses zoals schizofrenie, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG). Ook bij PTSS (post traumatische stress stoornis), verslaving en dementie kan probleemanalyse en aanpak vanuit de PILLAR-methodiek goed werken.

Het navolgende geeft inzicht in de overlap met autisme van de verschillende diagnoses en maakt daarmee duidelijk welke rol de PILLAR methodiek heeft bij de diverse diagnoses.

Waarom de PILLAR-methodiek bij NAH?

Zie voor mogelijke gevolgen en probleemgebieden de DSM 5 pagina 786-789.

We bespreken hier enkele verschillen e/o overeenkomsten met autisme.
Bij NAH kun je, afhankelijk van het letsel, ernst, locatie in de hersenen, dezelfde gevolgen tegenkomen als autisme heeft voor mensen met autisme, waarbij er wel grote verschillen zijn in oorzaak.
Bij NAH gaat het om een hersenbeschadiging die iemand heeft gekregen in de loop van het leven. Er dus iets stuk is gegaan. De hersenen van iemand met autisme zijn niet stuk, ze werken anders.
Iemand met autisme kan gezond van lijf en leden zijn, terwijl iemand met NAH ook lichamelijk klachten of beperkingen kan hebben.
De mate van zelfinzicht, vermogen tot zelfreflectie kan bij NAH en autisme minder sterk zijn. Bij NAH kan dit vermogen vooraf aan het hersenletsel goed zijn, maar na het letsel zijn afgenomen.
Een overeenkomst bij autisme en NAH kan zijn dat iemand met hersenletsel zich bewust is dat de mogelijkheden die er waren, door het letsel veranderd of verminderd zijn. Iemand met autisme kan door eenzelfde bewustzijn hetzelfde inzicht hebben en daarmee hetzelfde depressieve gevoel of verdriet ervaren. Met andere woorden: bij beide is dan sprake van existentiële pijn (letter Levenscoaching).

Waarom de PILLAR-methodiek bij schizofrenie?

Zie voor de gevolgen bij schizofrenie de DSM 5 pagina 177 en 181.
Hier worden genoemd: achteruitgang van cognitieve functies: werkgeheugen, executieve functies, langzamer verwerkingstempo, moeite met aandacht vasthouden, Theory of Mind, gebrek aan (ziekte) inzicht, informatie anders interpreteren, aanzienlijke problemen bij het sociale en beroepsmatig functioneren, initiatiefverlies.
In de praktijk is er dan nog: zaken als ziektebesef en acceptatie en daarmee gevolgen tot op existentieel niveau. Een levensbrede aanpak van alle levensdomeinen is absolute noodzaak.
Wie de schematisch uitgewerkte PILLAR-methodiek er bij legt, begrijpt al snel wat denken en handelen vanuit de PILLAR-methodiek hier kan betekenen.

Waarom de PILLAR-methodiek bij LVG?

Mensen die minder intelligent zijn, kan de wereld sneller gaan dan begrip. De eisen en verantwoordelijkheden die aan individuen wordt gesteld zijn bij mensen met LVG vaak hoger dan ze waar kunnen maken. Dit kan tot allerlei problemen leiden: financieel, geldproblemen, afspraken niet nakomen, minder kans op een diploma, minder makkelijk zelf je weg vinden in een complexe samenleving, minder makkelijk je weg vinden in de bureaucratische rompslomp van een overgereguleerde samenleving.
Waarom de PILLAR-methodiek bij PTSS?

Zoals in de DSM 5 staat (pag. 401) zijn de gevolgen van een Post Traumatische Stress Stoornis op het leven levensbreed.
Denk o.a. aan problemen met de prikkelverwerking (letter Rust), overzichtsverlies (letter Luisteren), beperkte belastbaarheid (letter Rust). Maar denk ook aan: door de bomen het bos niet meer zien en niet zien waar te beginnen (letter Actie), En aan: de aanleiding van het trauma werkt door op gevoelens van veiligheid, op angsten, zelfwaardering en respect (letter Presentie) en ook tot op existentieel niveau, omdat bijvoorbeeld je leven ingrijpend is veranderd, aangetast of sprake is van gebrek aan zicht op een toekomstperspectief (letter Levenscoaching).

Een benadering volgens de PILAR-methodiek kan uitkomst bieden. Dit bij voorkeur tegelijk en naast een behandeling. Hierdoor kan het effect van de behandeling groter worden en zal synchroon de (psychische) revalidatie voorspoediger kunnen verlopen. Een coach die samen met zijn cliënt het leven en de draad weer oppakt, werkt dan aan stabiliteit op de verschillende pijlers en levensgebieden. Indien er verder geen andere psychische problematiek is (comorbiditeit), zal iemand dan na verloop van tijd zelfstandig zijn leven hervatten.

Waarom de PILLAR-methodiek bij verslaving?

Deze methodiek helpt mensen niet van hun verslaving af, ze kan wel werken bij het herstel en hervatten van iemand zijn leven.
De gevolgen van de verslaving op het leven werken vaak door op vele, soms op alle levensgebieden. Denk aan: verlies vrienden, baan, huis, zelfrespect, financiële problemen, justitie, scheiding en andere.
Een levenbrede aanpak volgens de PILLAR-methodiek biedt dan de meeste kans op duurzaam herstel en volwaardige terugkeer in het maatschappelijk leven.

Een levensbrede begeleiding kan vooral fungeren in het opnieuw oppakken en hervinden van het eigen leven. Als iemand eenmaal weer zijn leven op de rails heeft, zal begeleiding kunnen stoppen. De meesten zullen dit ook graag willen. Ze hebben zich immers vaak lang in een drugsafhankelijke positie bevonden en zijn daarna maar al te blij weer zelf de touwtjes in handen te nemen.

Waarom PILLAR-methodiek en dementie?

Dat dementie met zijn langzame aftakeling en groeiend onvermogen doorwerkt op alle levensgebieden, zal duidelijk zijn. De PILLAR-methodiek en de overlap met andere aandoeningen zijn in mijn optiek er vanuit het systeemdenken. Op existentieel niveau kan het voortschrijden van de dementie, indien er besef is van de aftakeling, een pijnlijk proces zijn. Op zeker moment is dit besef er alleen nog bij de direct betrokkenen. Alle vanzelfsprekendheid in het contact en communicatie ebt langzaam weg. Er is sprake van een gestaag voortgaand rouwproces. Vanuit de PILLAR-methodiek bekeken, is daarom aandacht en begrip voor deze existentiële gevolgen bij direct betrokkenen essentieel voor het lichter maken en minder eenzaam voelen tijdens het doorlopen van dit rouw- en afscheidsproces.

Welke gemeenschappelijke noemers zijn er in het algemeen bij deze doelgroepen als we naar de gevolgen kijken?

  • moeite met het verwerven en behouden van overzicht > een coach die hiertoe bijdraagt en mede in stand houdt, draagt bij aan rust en stabiliteit
  • het inschatten of de ander te vertrouwen is, daarmee betekenisvole, leerzame relaties aan te kunnen gaan > opbouw vertrouwensrelatie is noodzaak
  • beperkte belastbaarheid
  • zelfkennis, zelfinzicht, overschatting eigen vermogens, vermogen cq onvermogen tot acceptatie beperking
  • wel geacht worden iets te kunnen cq verantwoordelijkheid te kunnen nemen, maar dit niet doen of kunnen
  • besef van anders zijn, minder goed meekomen, afwijken van het gemiddelde
  • (existentieel) besef dat het eigen leven anders is en verloopt dan bij anderen
  • minder betekenisvolle contacten en relaties, dan wel hiertoe niet in staat zijn, behoefte aan hebbend
  • ondersteuning van netwerk en direct betrokkenen in praktische zin, door psycho educatie draagt bij aan goede informele ondersteuning
  • niet kunnen voldoen cq alleen met aanpassingen aan de eisen en verwachtingen vanuit de samenleving

Stappenplan

Zes stappen naar je eigen onderneming als iQ Coach

step00015

Op weg naar rust

Schaf het boek 'Op weg naar rust' nu aan!

Op weg naar rust van Herman de Neef

Vacatures

Waar in Nederland open jij jouw iQ Coaches vestiging?

step0009

TV Programma

"Ondernemen doen we zo"
Klik voor grotere video